Algemene voorwaarden

Prins van Oranje hanteert de NBMS algemene voorwaarden - bemiddeling bij koop / verkoop van vaartuigen. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de ‘Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen’ en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam op 13 april 2017 onder nummer 28/2017. De voorwaarden zijn in werking getreden met ingang van 13 april 2017.

Download hier de NBMS - Algemene Voorwaarden

Download hier de Prins van Oranje Jachtbemiddeling BV - Algemene Voorwaarden Taxatie

Download hier de Hiswa - Algemene Voorwaarden Huur en  Verhuur van Lig- en/of Bergplaatsen

Download hier de Hiswa - Algemene Aannemings-, Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Download hier de Hiswa - Algemene Voorwaarden voor de Bemiddeling van Vaartuigen

LIDMAATSCHAP

Prins van Oranje heeft EMCI (European Maritime Certification Institute) gecertificeerde en beëdigde makelaars en taxateurs in dienst die lid zijn van de NBMS (Nederlandse Bond voor Makelaars in Schepen).

Prins van Oranje is officieel Hiswa lid. HISWA Vereniging is de ondernemers-organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van ondernemers en haar consumenten in de jachtbouw en watersport.